Skipper
 

INLAND SAILOR

        
Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu żeglarskiego przygotowującego do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych o długości do 7,5 m. Szkolenie skierowane jest do młodzieży w wieku 12-16 lat.

PROGRAM KURSU

Wiedza

 • Budowa typowego współczesnego jachtu śródlądowego
 • Kursy jachtu względem wiatru
 • Zachowanie jachtu podczas ruchu (ciąg, dryf, przechył, balast)
 • Zasady bezpiecznej żeglugi
 • Drogi wodne i budowle hydrotechniczne
 • Znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
 • Zjawiska meteorologiczne mające wpływ na żeglowanie jachtem i ich prognozowanie
 • Prawo drogi na śródlądowych drogach wodnych
 • Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie
 • Ochrona środowiska w żeglarstwie

Umiejętności

 • Bezpieczne zachowanie na jachcie podczas żeglugi i w porcie
 • Posługiwanie się środkami ratunkowymi
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Obsługa instalacji jachtowych
 • Obsługa silnika pomocniczego
 • Wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich
 • Przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi
 • Obsługa stanowisk manewrowych na jachcie
 • Manewrowanie jachtem pod żaglami:
  - optymalny dobór żagli do panujących warunków
  - prowadzenie jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzanie
  - wykonywanie manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, stawanie w dryf, „człowiek za burtą”, awaryjne podejście jachtem pod żaglami do innego obiektu na wodzie
 • Manewrowanie jachtem na silniku:
  - prowadzenie jachtu na silniku przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzanie
  - wykonywanie manewrów: dojście i odejście od nabrzeża, „człowiek za burtą”
 • Reagowanie na sytuacje awaryjne na jachcie


Kursy Inland Sailor organizujemy w formie obozów stacjonarnych.

 
Facebook
YouTube