Skipper
 

COMPETENT CREW

    
Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego szkolenia żeglarskiego przygotowującego do pełnienia funkcji wykwalifikowanego członka załogi jachtu śródlądowego.

PROGRAM KURSU

 • Zasady bezpieczeństwa podczas żeglugi i w porcie
 • Posługiwanie się środkami ratunkowymi na jachcie
 • Obsługa instalacji jachtowych
 • Obsługa silnika pomocniczego
 • Wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich
 • Przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi
 • Obsługa stanowisk manewrowych
 • Reagowanie na alarmy oraz sytuacje awaryjne na jachcie
 • Podstawowa budowa typowego jachtu śródlądowego
 • Kursy jachtu względem wiatru
 • Zachowanie jachtu podczas ruchu (dryf, przechył, balast)
 • Podstawowe znaki żeglugowe spotykane na szlaku
 • Zjawiska meteorologiczne mające wpływ na żeglowanie jachtem i ich prognozowanie
 • Podstawowe zasady prawa drogi na śródlądowych drogach wodnych
 • Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie
 • Ochrona środowiska w żeglarstwie


Kursy Competent Crew organizujemy na rekreacyjnych obozach i rejsach żeglarskich dla młodzieży.

Facebook
YouTube