Skipper
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SZKOLENIA I REJSY DLA DOROSŁYCH


WYBÓR IMPREZY
Uczestnik zgłasza swój udział w rejsie lub kursie żeglarskim/motorowodnym organizowanym przez Agencję Żeglarską SKIPPER w terminie:
DANE UCZESTNIKA
Imię:   Nazwisko:
PESEL:
Adres zameldowania
ulica:   nr domu:   nr mieszkania:
kod:   miejscowość:
kraj:
Adres korespondencyjny
jak wyżej
ulica:   nr domu:   nr mieszkania:
kod:   miejscowość:
kraj:
E-mail:
Telefon 1:
Telefon 2:
INFORMACJE DODATKOWE
TAK Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, informujemy że:
1) administratorem danych osobowych jest Agencja Żeglarska Skipper, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy);
3) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; przez 5 lat);
4) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w dane i do ich zmiany;
5) podanie danych jest dobrowolne.
TAK Zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa.
Facebook
YouTube