Skipper
 

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA 2021


METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO W ZAKRESIE WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO
10.06 - 20.06.2021Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa na szkoleniach na patent żeglarza jachtowego. Program kursu został stworzony w oparciu o nowoczesne systemy szkoleniowe, które w nauczaniu żeglarstwa kładą główny nacisk na zagadnienia praktyczne.
Uczestnicy kursu poznają m. in:
- metody: "odwróconą", "alfabetu manewrów", "mapy manewrów", "slow motion" przy nauczaniu manewrowania jachtem, które są alternatywą dla tradycyjnych metod i skracają czas nauczania min. o 30%,
- metody: "kuli śnieżnej", "pięciominutowa (wynikowa) teoria żeglowania", "praktyczna teoria" i inne "bezwykładowe" metody przy nauczaniu teorii żeglarskiej, które są alternatywą dla nieefektywnego, a ciągle powszechnie stosowanego nauczania blokowego.
Kurs odbywa się w formie stacjonarno-wędrownej.
W tym samym terminie organizujemy również kurs QUALIFIED SKIPPER, przygotowujący do pełnienia funkcji sternika na komercyjnych imprezach żeglarskich (obozy i rejsy dla dzieci i młodzieży, rejsy dla dorosłych, regaty, eventy...).

PODSTAWA PRAWNA

Szkolenia oraz egzaminy na patenty żeglarskie mogą prowadzić instruktorzy sportu w dyscyplinie żeglarstwo oraz instruktorzy związkowi.
W 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która „uwolniła” zawód instruktora i trenera sportu. Teraz instruktorem żeglarstwa może zostać każda osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz spełnia podstawowe wymagania dotyczące wieku, wykształcenia i niekaralności. Nowe przepisy dają możliwość organizacji kursów instruktorskich lepiej dostosowanych do współczesnych potrzeb szkolenia żeglarskiego, niezależnych od dotychczasowych systemów szkoleniowych (związków sportowych i akademii wychowania fizycznego).

Instruktorem sportu w dyscyplinie żeglarstwo może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Uczestnicy po zaliczeniu wszystkich zajęć otrzymują legitymację instruktorską oraz świadectwo ukończenia kursu potwierdzające posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności do wykonywania zadań instruktora żeglarstwa w zakresie prowadzenia zajęć na kursie na patent żeglarza jachtowego.

UCZESTNICY

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:
- ukończyły 18 lat,
- posiadają minimum wykształcenie średnie (po maturze),
- posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
- posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym (są samodzielne żeglarsko, sprawnie prowadzą turystyczny jacht żaglowy o długości powyżej 7,5 m.),
- posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.
Osoby, które zapisują się na kurs deklarują, że spełniają wszystkie powyższe warunki.

HARMONOGRAM
Szkolenie składa się z dwóch części:

Część 1 – szkolenie instruktorskie (wiedza i umiejętności)
10.06 - 20.06.2021

- sesja manewrowa - unifikacja oraz doskonalenie techniki manewrowania śródlądowym jachtem turystycznym,
- szkolenie zasadnicze/sesja dydaktyczna.

Część 2 – praktyka instruktorska (umiejętności i doświadczenie)
terminy ustalane indywidualnie

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym pierwszej części szkolenia, uczestnicy odbywają dwutygodniową praktykę instruktorską na kursie żeglarskim, w ramach której prowadzą zajęcia praktyczne na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia prowadzone są pod opieką merytoryczną wyznaczonego instruktora-mentora oraz kierownika wyszkolenia żeglarskiego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

CENA

bezpłatnie: kurs + praktyka (praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu)

2600 zł: kurs (otrzymuje się wyłącznie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach)

W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

Na kursie zapewniamy nocleg na jachtach kabinowych oraz wyżywienie przygotowywane w załogach.
Informacje i zgłoszenia -

Facebook
YouTube