Skipper
 

QUALIFIED SKIPPER 2021

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji sternika na komercyjnych imprezach żeglarskich (obozy i rejsy dla dzieci i młodzieży, rejsy dla dorosłych, regaty, eventy...). Program kursu obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu technik manewrowania jachtem żaglowym, edukacji żeglarskiej, bezpieczeństwa i ratownictwa, psychologii, pedagogiki, zarządzania małą grupą, prawa w żeglarstwie.
Kurs odbywa się w formie stacjonarno-wędrownej.

UCZESTNICY

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:
- ukończyły 18 lat,
- posiadają minimum wykształcenie średnie (po maturze),
- posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
- posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym,
- posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.
Osoby, które zapisują się na kurs deklarują, że spełniają wszystkie powyższe warunki.

HARMONOGRAM
Szkolenie składa się z dwóch części:

Część 1 – szkolenie instruktorskie (wiedza i umiejętności)
10.06 - 20.06.2021

- sesja manewrowa - unifikacja oraz doskonalenie techniki manewrowania śródlądowym jachtem turystycznym,
- szkolenie zasadnicze/sesja dydaktyczna.

Część 2 – praktyka instruktorska (umiejętności i doświadczenie)
terminy ustalane indywidualnie

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym pierwszej części szkolenia, uczestnicy odbywają dwutygodniową praktykę na obozie lub rejsie żeglarskim. Zajęcia prowadzone są pod opieką merytoryczną wyznaczonego instruktora-mentora oraz komendanta obozu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

CENA

bezpłatnie: kurs + praktyka (praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu)

2400 zł: kurs bez praktyki (otrzymuje się wyłącznie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach)

W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

Na kursie zapewniamy nocleg na jachtach kabinowych oraz wyżywienie przygotowywane w załogach.
W przypadku odpowiedniej liczbie chętnych możemy zorganizować dojazd z Warszawy i Łodzi (składka na paliwo).
Informacje i zgłoszenia -

Facebook
YouTube