Skipper
 

REJSY MORSKIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Imię:
Nazwisko:
Adres:
ulica nr domu
nr mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
Telefon:
E-mail:
Data urodzenia:

Zapisuję się na rejs nr:
(numery rejsów znajdują się w tabeli z terminami
na stronie z opisami rejsów)
Uwagi i informacje dodatkowe:
TAK Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych w celu realizacji niniejszej rezerwacji (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. Nr 133 poz. 883).

Facebook
YouTube