Skipper
 

KURSY MOTOROWODNE

Osoby chcące pływać łodzią motorową lub skuterem wodnym muszą posiadać patent sternika motorowodnego. Uprawnienia takie można zdobyć podczas obozów i rejsów żeglarskich Skippera lub na oddzielnych kursach organizowanych przez nas w Rynie. Kurs na patent sternika motorowodnego składa się z części teoretycznej i praktycznej (wykłady, konsultacje). Zajęcia praktyczne odbywają się na nowoczesnych łodziach motorowych typu Galia 440. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie podręcznik oraz zestawy ćwiczeń, które bardzo ułatwiają opanowanie materiału. Kurs kończy się egzaminem na patent.

Agencja Żeglarska SKIPPER posiada upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na patent sternika motorowodnego.

   

STERNIK MOTOROWODNY - patent uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych:
- po wodach śródlądowych - bez ograniczeń,
- po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, na jachtach o długości kadłuba do 12 m.

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, realizują uprawnienia przyznane im w patencie motorowodnym na łodziach o mocy silnika do 60 kW.

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
- ukończenie 14. roku życia,
- zdanie egzaminu na patent sternika motorowodnego. 
 
 

KURSY MOTOROWODNE MAZURY


miejsce szkolenia: Ośrodek Sportów Wodnych w Rynie k. Giżycka

Kurs na patent sternika motorowodnego składa się z zajęć praktycznych oraz seminarium podsumowującego zagadnienia teoretyczne. Przed kursem uczestnicy muszą samodzielnie opanować część zagadnień teoretycznych z materiałów dostarczonych przez organizatora. Harmonogram zajęć praktycznych ustalany jest z każdym uczestnikiem indywidualnie. Informacje na temat noclegów >>>.

TERMINY

Kursy jednodniowe
sobota

SMA 04.05.2019          
SMB 29.06.2019
SMC
06.07.2019       
SMD
13.07.2019
SME
20.07.2019
SMF
27.07.2019
SMG
03.08.2019
SMH
10.08.2019
SMI
17.08.2019
SMJ
24.08.2019

Kursy dwudniowe
czwartek-piątek 

SM1 04.07 - 05.07.2019
SM2
11.07 - 12.07.2019
SM3
18.07 - 19.07.2019
SM4
25.07 - 26.07.2019       
SM5
01.08 - 02.08.2019
SM6
08.08 - 09.08.2019
SM7
15.08 - 16.08.2019
SM8
22.08 - 23.08.2019

PROGRAM
Przed kursem uczestnicy otrzymują bezpłatny podręcznik oraz dostęp do materiałów szkoleniowych w internecie: wykłady, filmy oraz pytania kontrolne i przykładowe testy pomagającymi opanować zagadnienia teoretyczne. Pytania kontrolne obejmują cały zakres egzaminacyjny. Opanowanie zakresu egzaminacyjnego (odpowiedzi na pytania kontrolne) gwarantuje zdanie egzaminu teoretycznego. Przed egzaminem odbędzie się seminarium podsumowujące zagadnienia teoretyczne.

Część praktyczna i egzamin:
- kursy dwudniowe: czwartek - zajęcia praktyczne (godziny ustalane indywidualnie), piątek godz. 15.00 egzamin;
- kursy jednodniowe: sobota godz. 08.00-15.00 zajęcia praktyczne, godz. 16.00 egzamin.

CENA 450 zł + opłaty egzaminacyjne
Cena obejmuje szkolenie praktyczne na jachcie motorowym, podręcznik, dostęp do materiałów teoretycznych w internecie, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

 
Warunki uczestnictwa


KURSY MOTOROWODNE DLA UCZESTNIKÓW OBOZÓW I REJSÓW SKIPPERA


Szkolenia odbywają się podczas rejsów szkoleniowych, młodzieżowych i turystycznych (od 14 lat) oraz na obozach żeglarskich.

CENA 350 zł + opłaty egzaminacyjne

 

DOKUMENTY I OPŁATY EGZAMINACYJNE


EGZAMIN
Egzamin na patent sternika motorowodnego przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Każdy uczestnik zgłasza się na egzamin indywidualnie, wypełniając formularz na stronie www.egzaminy.skipper.pl.

Osoby egzaminowane przed przystąpieniem do egzaminu wypełniają kartę egzaminacyjną oraz okazują komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport...),
  • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin w wysokości:
- 250 zł - opłata standardowa,
- 125 zł - opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,
należy wpłacić przed egzaminem na konto:

Agencja Żeglarska SKIPPER     
46 1020 3352 0000 1802 0212 9955
Tytuł wpłaty: egzamin na patent sternika motorowodnego, imię i nazwisko uczestnika egzaminu, numer kursu (obozu, rejsu)

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu (75 pytań).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje od komisji zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu.

WYDANIE PATENTU
Po egzaminie każda osoba
indywidualnie występuje do Polskiego Związku Motorowodnego z wnioskiem o wydanie patentu.

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:
  • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu - wygeneruj wniosek;
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowodnego wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
  • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (druk do pobrania);
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (naklejone na wniosek!);
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
  • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.


Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać pocztą do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa

W celu uzyskania duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Koszt wydania duplikatu: 20 zł.  


Warunki uczestnictwa

Facebook
YouTube