top of page
kolonie53.jpg
baner%25202_edited_edited.png

SKIPPER | KURSY MAZURY 2024

INSTRUKTOR

REKREACJI

ŻEGLARSKIEJ

KURS INSTRUKTORSKI

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa na rekreacyjnych imprezach żeglarskich (obozy, kolonie, rejsy, eventy).
Szkolenie składa się z kursu instruktorskiego oraz 14-dniowej praktyki instruktorskiej.

certyfikat_instruktor_rekreacji.png

TERMIN: 05.06 - 21.06.2024

 

PROGRAM KURSU

- doskonalenie umiejętności żeglarskich,
- kształtowanie postaw niezbędnych do pełnienia funkcji instruktora,

- podstawowe zagadnienia z psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki,
- planowanie, przygotowanie oraz prowadzenie zajęć rekreacyjnych na wodzie i na lądzie,
- metody prowadzenia podstawowego szkolenia żeglarskiego,
- tradycja i kultura żeglarska, działania twórcze,

- turystyka żeglarska,
- bezpieczeństwo w żeglarstwie,
- pierwsza pomoc,
- podstawy prawne organizacji rekreacji żeglarskiej,
- etyka zawodu instruktora żeglarstwa.


UCZESTNICY

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat,
- posiadają minimum wykształcenie średnie (po maturze),

- posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

- posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym,

- posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.

 

Tytuł Instruktora Rekreacji Żeglarskiej otrzymują osoby, które:

- ukończyły z pozytywnym wynikiem kurs instruktorski (wiedza, umiejętności, postawy),
- zaliczyły 14-dniową praktykę instruktorską na rekreacyjnym obozie lub rejsie żeglarskim (pozytywna opinia opiekuna praktyk). 

 

Praktykę instruktorską na obozach Skippera mogą odbyć osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs instruktorski.

Osoby posiadające pełne uprawnienia instruktora rekreacji żeglarskiej mogą pracować zarówno na obozach stacjonarnych, jak i na rejsach żeglarskich.

CENA

bezpłatnie: kurs + praktyka (praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu)

 

Na kursie zapewniamy nocleg oraz wyżywienie.
W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

bottom of page