top of page
dorosli2.png
baner%25202_edited_edited.png

SKIPPER | KURSY MAZURY 2024

INSTRUKTOR

ŻEGLARSTWA

KURS INSTRUKTORSKI

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA – METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO W ZAKRESIE WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO
 

certyfikat_instruktor_zeglarstwa.png

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa na szkoleniach na patent żeglarza jachtowego. Program kursu został stworzony w oparciu o nowoczesne systemy szkoleniowe, które w nauczaniu żeglarstwa kładą główny nacisk na zagadnienia praktyczne.
Uczestnicy kursu poznają m. in:
- metody: "odwróconą", "alfabetu manewrów", "mapy manewrów" oraz "slow motion" przy nauczaniu manewrowania jachtem, które są alternatywą dla tradycyjnych metod i skracają czas nauczania min. o 30%,

- metody: "kuli śnieżnej", "pięciominutowa (wynikowa) teoria żeglowania", "praktyczna teoria" oraz inne "bezwykładowe" metody przy nauczaniu teorii żeglarskiej, które są alternatywą dla powszechnie stosowanego nauczania blokowego.

Kurs odbywa się w formie stacjonarno-wędrownej.

 

PODSTAWA PRAWNA

Szkolenia oraz egzaminy na patenty żeglarskie mogą prowadzić instruktorzy sportu w dyscyplinie żeglarstwo oraz instruktorzy związkowi.

 

Zgodnie z ustawą o sporcie instruktorem sportu w dyscyplinie żeglarstwo może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

UCZESTNICY

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat,
- posiadają minimum wykształcenie średnie (po maturze),

- posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

- posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym (są samodzielne żeglarsko, sprawnie prowadzą turystyczny jacht żaglowy o długości powyżej 7,5 m.),

- posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.

Osoby, które zapisują się na kurs deklarują, że spełniają wszystkie powyższe warunki.

 

TERMIN: 05.06 - 21.06.2024

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, uczestnicy odbywają dwutygodniową praktykę instruktorską na kursie żeglarskim, w ramach której prowadzą zajęcia praktyczne na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia prowadzone są pod opieką merytoryczną wyznaczonego instruktora-mentora oraz kierownika wyszkolenia żeglarskiego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk uczestnik otrzymuje legitymację instruktorską oraz dyplom ukończenia kursu.
 

CENA

bezpłatnie: kurs + praktyka (praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu)

Na kursie zapewniamy nocleg oraz wyżywienie.

W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

bottom of page