top of page
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KURSY DLA DOROSŁYCH

I. DANE UCZESTNIKA

II. WYBÓR IMPREZY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych jest Agencja Żeglarska Skipper, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź;
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy);
3) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; przez 5 lat;
4) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w dane i do ich zmiany;
5) Podanie danych jest dobrowolne.

Zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa.

bottom of page