top of page
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REJSY SZKOLENIOWE

I. DANE UCZESTNIKA

II. DANE DO UMOWY

III. WYBÓR IMPREZY

Cena 475 zł + 125 zł opłaty egzaminacyjne.

IV. DOJAZD

V. INFORMACJE DODATKOWE

VI. ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych jest Agencja Żeglarska Skipper, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź;
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy);
3) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; przez 5 lat;
4) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w dane i do ich zmiany;
5) Podanie danych jest dobrowolne.

Zgłaszam udział w programie promocyjnym Skipper Club.
Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie komplet gadżetów firmowych oraz kartę klubową upoważniającą do przyznania zniżek na następne wyjazdy.

Zgłaszając udział w programie Skipper Club, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail) w celu informowania o ofercie promocyjnej Skipper Club, polegającym na okazjonalnym (nie częściej niż dwa razy do roku) wysłaniu wiadomości e-mail z ofertą. Dane zebrane w celu informowania o ofercie promocyjnej Skipper Club przechowywane będą przez dwa lata od dnia ich podania. Administratorem danych osobowych jest Agencja Żeglarska Skipper, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w dane, do ich zmiany oraz usunięcia w dowolnym momencie.

Zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa.

* pole wymagane

bottom of page