top of page
shutterstock_57892162.jpg
baner%25202_edited_edited.png

SKIPPER | KURSY DLA DOROSŁYCH 2023

STERNIK

MOTOROWODNY

KURSY DLA DOROSŁYCH

MAZURY

ŻEGLARZ JACHTOWY | STERNIK MOTOROWODNYREJSY

Osoby chcące pływać łodzią motorową lub skuterem wodnym muszą posiadać patent sternika motorowodnego. Kurs na patent sternika motorowodnego składa się z zajęć praktycznych oraz seminarium podsumowującego zagadnienia teoretyczne. Przed kursem uczestnicy muszą samodzielnie opanować część zagadnień teoretycznych z materiałów dostarczonych przez organizatora. Harmonogram zajęć praktycznych ustalany jest z każdym uczestnikiem indywidualnie. Zajęcia praktyczne odbywają się na nowoczesnych łodziach motorowych typu Galia 440. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie podręcznik oraz zestawy ćwiczeń, które bardzo ułatwiają opanowanie materiału. Kurs kończy się egzaminem na patent.

Agencja Żeglarska SKIPPER posiada upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na patent sternika motorowodnego.

patmot.png

STERNIK MOTOROWODNY – patent uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych:
- po wodach śródlądowych – bez ograniczeń,
- po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, na jachtach o długości kadłuba do 12 m.

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, realizują uprawnienia przyznane im w patencie motorowodnym na łodziach o mocy silnika do 60 kW.

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
- ukończenie 14. roku życia,
- zdanie egzaminu na patent sternika motorowodnego. 
 

MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Sportów Wodnych w Rynie k. Giżycka


TERMINY

Kurs czerwcowy

SMA    10.06.2023

Kursy wakacyjne (sobota)

SM1    01.07.2023       
SM2    08.07.2023
SM3    15.07.2023
SM4    22.07.2023
SM5    29.07.2023
SM6    05.08.2023
SM7    12.08.2023
SM8    19.08.2023
SM9    26.08.2023
SM10  02.09.2023
SM11  09.09.2023

 

PROGRAM
Przed kursem uczestnicy otrzymują bezpłatny podręcznik oraz dostęp do materiałów szkoleniowych - pytania kontrolne i przykładowe testy pomagające opanować zagadnienia teoretyczne. Pytania kontrolne obejmują cały zakres egzaminacyjny. Opanowanie zakresu egzaminacyjnego (odpowiedzi na pytania kontrolne) gwarantuje zdanie egzaminu teoretycznego. Przed egzaminem odbędzie się seminarium podsumowujące zagadnienia teoretyczne.

Część praktyczna i egzamin:
- kursy jednodniowe: godz. 08.00-15.00 zajęcia praktyczne, godz. 16.00 egzamin.

CENA 2023: 500 zł + opłaty egzaminacyjne
Cena obejmuje szkolenie praktyczne na jachcie motorowym, podręcznik, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

EGZAMIN - DOKUMENTY I OPŁATY EGZAMINACYJNE
Egzamin na patent sternika motorowodnego przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Każdy uczestnik zgłasza się na egzamin indywidualnie, wypełniając formularz na stronie www.egzaminy.skipper.pl.

Osoby egzaminowane przed przystąpieniem do egzaminu wypełniają kartę egzaminacyjną oraz okazują komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport...),

  • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.


Opłatę za egzamin w wysokości:
- 250 zł – opłata standardowa,
- 125 zł – opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,
należy wpłacić przed egzaminem na konto:

Agencja Żeglarska SKIPPER     
46 1020 3352 0000 1802 0212 9955
Tytuł wpłaty: egzamin na patent sternika motorowodnego, imię i nazwisko uczestnika egzaminu, numer kursu (obozu, rejsu)

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu (75 pytań).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje od komisji zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu.


WYDANIE PATENTU - DOKUMENTY I OPŁATY 
Po egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Motorowodnego z wnioskiem o wydanie patentu.

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

  • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu – wygeneruj wniosek;

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowodnego wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);

  • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (druk do pobrania);

  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (naklejone na wniosek!);

  • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł – uczniowie i studenci do 26. roku życia) – opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;

  • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) – ważna legitymacja szkolna/studencka.


Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać pocztą do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa

W celu uzyskania duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Koszt wydania duplikatu: 20 zł.  

zapisz_sie.png
bottom of page