top of page
dorosli2.png
baner%25202_edited_edited.png

SKIPPER | KURSY MAZURY 2022

INSTRUKTOR

ŻEGLARSTWA

KURS INSTRUKTORSKI

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA – METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO W ZAKRESIE WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO
Kurs IŻ1 30.04 - 08.05.2022 - brak miejsc     
Kurs IŻ2 04.06 - 12.06.2022 - brak miejsc

Przyjmujemy wyłącznie zapisy na listę rezerwową. 

certyfikat_instruktor_zeglarstwa.png

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa na szkoleniach na patent żeglarza jachtowego. Program kursu został stworzony w oparciu o nowoczesne systemy szkoleniowe, które w nauczaniu żeglarstwa kładą główny nacisk na zagadnienia praktyczne.
Uczestnicy kursu poznają m. in:
- metody: "odwróconą", "alfabetu manewrów", "mapy manewrów", "slow motion" przy nauczaniu manewrowania jachtem, które są alternatywą dla tradycyjnych metod i skracają czas nauczania min. o 30%,

- metody: "kuli śnieżnej", "pięciominutowa (wynikowa) teoria żeglowania", "praktyczna teoria" i inne "bezwykładowe" metody przy nauczaniu teorii żeglarskiej, które są alternatywą dla nieefektywnego, a ciągle powszechnie stosowanego nauczania blokowego.

Kurs odbywa się w formie stacjonarno-wędrownej.

W tym samym terminie organizujemy również kurs QUALIFIED SKIPPER, przygotowujący do pełnienia funkcji sternika na komercyjnych imprezach żeglarskich (obozy i rejsy dla dzieci i młodzieży, rejsy dla dorosłych, regaty, eventy...).

 

PODSTAWA PRAWNA

Szkolenia oraz egzaminy na patenty żeglarskie mogą prowadzić instruktorzy sportu w dyscyplinie żeglarstwo oraz instruktorzy związkowi.
W 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która "uwolniła” zawód instruktora i trenera sportu. Teraz instruktorem żeglarstwa może zostać każda osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz spełnia podstawowe wymagania dotyczące wieku, wykształcenia i niekaralności. Nowe przepisy dają możliwość organizacji kursów instruktorskich lepiej dostosowanych do współczesnych potrzeb szkolenia żeglarskiego, niezależnych od dotychczasowych systemów szkoleniowych (związków sportowych i akademii wychowania fizycznego).

 

Instruktorem sportu w dyscyplinie żeglarstwo może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

Uczestnicy po zaliczeniu wszystkich zajęć otrzymują legitymację instruktorską oraz świadectwo ukończenia kursu potwierdzające posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności do wykonywania zadań instruktora żeglarstwa w zakresie prowadzenia zajęć na kursie na patent żeglarza jachtowego.

 

UCZESTNICY

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat,
- posiadają minimum wykształcenie średnie (po maturze),

- posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

- posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym (są samodzielne żeglarsko, sprawnie prowadzą turystyczny jacht żaglowy o długości powyżej 7,5 m.),

- posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.

Osoby, które zapisują się na kurs deklarują, że spełniają wszystkie powyższe warunki.

 

HARMONOGRAM

Szkolenie składa się z dwóch części:

 

Część 1 – szkolenie instruktorskie (wiedza i umiejętności)

Kurs IŻ1: 30.04 - 08.05.2022
Kurs IŻ2: 04.06 - 12.06.2022


- sesja manewrowa – unifikacja oraz doskonalenie techniki manewrowania śródlądowym jachtem turystycznym,

- szkolenie zasadnicze/sesja dydaktyczna.

 

Część 2 – praktyka instruktorska (umiejętności i doświadczenie)
terminy ustalane indywidualnie

 

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym pierwszej części szkolenia, uczestnicy odbywają dwutygodniową praktykę instruktorską na kursie żeglarskim, w ramach której prowadzą zajęcia praktyczne na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia prowadzone są pod opieką merytoryczną wyznaczonego instruktora-mentora oraz kierownika wyszkolenia żeglarskiego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.
 

CENA

bezpłatnie: kurs + praktyka (praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu)


2800 zł: kurs (otrzymuje się wyłącznie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach)

 

W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

 

Na kursie zapewniamy nocleg na jachtach kabinowych oraz wyżywienie przygotowywane w załogach.

Informacje i zgłoszenia – skipper@skipper.pl

bottom of page