top of page
rejs5.jpg
baner%25202_edited_edited.png

SKIPPER | KURSY MAZURY 2022

QUALIFIED

SKIPPER

KURS INSTRUKTORSKI

BRAK MIEJSC
Przyjmujemy wyłącznie zapisy na listę rezerwową.
 

 

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji sternika na komercyjnych imprezach żeglarskich (obozy i rejsy dla dzieci i młodzieży, rejsy dla dorosłych, regaty, eventy...). Program kursu obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu technik manewrowania jachtem żaglowym, edukacji żeglarskiej, bezpieczeństwa i ratownictwa, psychologii, pedagogiki, zarządzania małą grupą, prawa w żeglarstwie.

Kurs odbywa się w formie stacjonarno-wędrownej.

certyfikat_qs.png

UCZESTNICY

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat,
- posiadają minimum wykształcenie średnie (po maturze),

- posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

- posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym,

- posiadają umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem własnym.

Osoby, które zapisują się na kurs deklarują, że spełniają wszystkie powyższe warunki.

 

HARMONOGRAM

Szkolenie składa się z dwóch części:

 

Część 1 – szkolenie instruktorskie (wiedza i umiejętności)

04-12.06.2022

- sesja manewrowa – unifikacja oraz doskonalenie techniki manewrowania śródlądowym jachtem turystycznym,
- szkolenie zasadnicze/sesja dydaktyczna.

 

Część 2 – praktyka instruktorska (umiejętności i doświadczenie)
terminy ustalane indywidualnie

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym pierwszej części szkolenia, uczestnicy odbywają dwutygodniową praktykę na obozie lub rejsie żeglarskim. Zajęcia prowadzone są pod opieką merytoryczną wyznaczonego instruktora-mentora oraz komendanta obozu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.
 

CENA

bezpłatnie: kurs + praktyka (praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu)


2800 zł: kurs bez praktyki (otrzymuje się wyłącznie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach)

 

W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

 

Na kursie zapewniamy nocleg na jachtach kabinowych oraz wyżywienie przygotowywane w załogach.

Informacje i zgłoszenia – skipper@skipper.pl

bottom of page